مخالفان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان چه گفتند؟


تهران – ایرنا – مخالفان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان معتقدند کیومرث هاشمی برنامه لازم برای اداره این ورزاتخانه در حوزه‌های مختلف را ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231123/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF