مخالفت زاهدی با طرح حذف تاثیر معدل از کنکور/شورای نگهبان ایراد می‌گیرد
تهران – ایرنا – وزیر اسبق علوم و تحقیقات ضمن مخالفت صریح با طرح نمایندگان برای حذف تاثیر معدل از کنکور گفت: بعد از ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع تصویب چنین طرحی به مصلحت نیست و قطعا مورد ایراد شورای نگهبان واقع خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231469/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AF