مخالفت مجلس با تعیین تکلیف فوری «مازاد درآمد نفتی و رانت قیر»


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس با درخواست بررسی فوری لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در راستای تعیین تکلیف درآمدهای ناشی از مازاد فروش نفت و حذف رانت قیر مخالفت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197256/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D8%B1