مراسم اربعین شهادت «فرید الدین معصومی» ۹ آذر برگزار می‌شود


تهران-ایرنا- مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت دانشمند شهید «سید فریدالدین معصومی» چهارشنبه ۹ آذرماه در تهران برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956643/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C-%DB%B9-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF