مردم اساس قدرت جمهوری اسلامی هستند/به دوران سراسر امید نزدیکیم


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دوران سراسر امید نزدیک هستیم، گفت: مردم اساس قدرت جمهوری اسلامی ایران و اساس پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی هستند و باید مردم را به مفهوم واقعی کلمه حمایت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85203741/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%85