معارف دینی را در بخش فرهنگی و اجتماعی لایحه برنامه هفتم ارتقاء دهید


تهران- ایرنا- رئیس ستاد اقامه نماز کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار اضافه‌شدن بندی برای ارتقاء و بهبود معارف دینی همچون اقامه نماز، تفسیر، تدبر در قرآن، جایگاه مسجد، امر به معروف و عفاف و حجاب شد تا در بخش فرهنگی و اجتماعی لایحه منظور شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123570/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1