معاون وزیر کشور: حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب ناامیدی دشمنان می‌شود


ساری- ایرنا- معاون سیاسی وزیر کشور گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری موجب ناامیدی دشمنان می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140669/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86