موضع‌گیری آیت‌الله رییسی در سازمان ملل «عزتمندانه» بود


تهران- ایرنا- عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی موضع گیری رسمی آیت‌الله رییسی در سازمان ملل را «عزتمندانه» خواند و گفت: رییس‌جمهور در سخنرانی خود در سازمان ملل، گفتمان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی را تشریح کرده و از همه آزادی خواهان به شایستگی و عزتمندی دفاع کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85234108/%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%B9%D8%B2%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF