موفقیت دولت در محرومیت‌زدائی از جنوب کرمان/ دیگران شعاردادند، رئیسی عمل کرد


تهران- ایرنا- نماینده مردم جیرفت گفت: دولت سیزدهم خدمات زیادی در حوزه های مختلف انجام داده و  علیرغم وضعیت سخت اقتصادی موفقیت های زیادی کسب کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207826/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF