نامه معرفی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان اعلام وصول شد
تهران- ایرنا- نامه معرفی کیومرث هاشمی به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226357/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF