نایب رئیس مجلس: بی توجهی به اقتصاد مقاومتی مانع پیشرفت و رونق اقتصادی کشور است


بوشهر-ایرنا- نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: توجه نکردن به موقع به مقوله اقتصاد مقاومتی به عنوان نسخه مهم و شفابخش رهبر معظم انقلاب، مانع پیشرفت و رونق اقتصادی در کشور شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003535/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82