نایب رئیس مجلس: نخلستان‌ها در برنامه هفتم توسعه از حمایت ویژه برخوردار می‌شود


بوشهر-ایرنا- نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: با تلاش‌های صورت گرفته خرما و نخلستان‌ها در برنامه هفتم توسعه از حمایت ویژه برخوردار می‌شوند تا این محصول از بودجه سالانه کشور سهم داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003784/%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87