نحوه اعطای مجوز به سکوهای ثبت اسناد مشخص شد/ ایجاد بیمه جدید «اجاره مسکن»


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس نحوه اعطای مجوز به سکوها و پلتفرم‌های ثبت رسمی اسناد را مشخص کردند که بر اساس آن امکان ثبت قراردادهای معاملات املاک در این سکوها فراهم شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126636/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF