نحوه تدوین آیین نامه رتبه بندی فرهنگیان اصل شفافیت قانون را زیر سوال می برد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم  تصریح کرد: اصل قانون شفاف است و به نفع فرهنگیان بوده، اما با تدوین آیین نامه این شفافیت زیر سوال رفته، از مجلس و کمیسیون آموزش می خواهم بحث را به صورت جدی دنبال کنند و از وزیر موضوع پیگیری شود تا شفافیت قانون زیر سوال نرود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84819875/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1نماینده مردم رشت با بیان اینکه در بندهایی سنگ جلوی پای برخی فرهنگیان انداخته شده است، اظهار داشت: شرط شناسنامه داشتن برای فردی که ۱۵ سال است کار معلمی انجام می دهد و سنگ اندازی برای آنکه بازنشستگان از رتبه بندی بهره مند شوند و یا تبدیل کادر اداری به آموزشی برای آنکه از رتبه بندی استفاده کنند اما دیگر نمی توانند مدیر شوند، مواردی است که در بندهای آیین نامه قانون مشکلاتی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جبار کوچکی نژاد در نشست علنی امروز -چهارشنبه، ۲۲ تیرماه- مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: رتبه بندی فرهنگیان کار خوب دولت، مجلس و کل نظام بود و همه پای آن ایستادیم، اما در نوشتن آیین نامه و شیوه نامه آن کل قانون را زیر سوال بردند و روشی به کار گرفتند که فرهنگیان را عصبانی کرده است.