نرخ مالیات بر خودروهای لوکس و واحدهای مسکونی در بودجه ۱۴۰۲ مشخص شد


تهران- ایرنا- نرخ مالیات بر انواع خودروهای لوکس، واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز و همچنین واحدهای تولیدی و… در جلسه امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017007/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5