نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس برای بررسی جنایت تروریستی در شاهچراغ


تهران – ایرنا – اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از رسیدگی فوری این کمیسیون به حادثه تروریستی شاهچراغ(ع) و اعزام هیأت بررسی به محل حادثه خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198032/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA