نظر نمایندگان گلستان درخصوص استیضاح وزیر صمت: ثبات مدیریتی به مصلحت کشور است

وی تاکید کرد که در حال حاضر اظهار نظری در رابطه با مخالفت یا موافقت استیضاح ندارم و در روز های آینده به جمع بندی می رسم.

رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: در شرایطی که کشور روزهای پر تلاطمی را پشت سر گذاشته ، هر گونه تصمیم و اتخاذ هر رویه ای باید بسیار هوشیارانه انجام شود. تصمیم و سخنی گفته نشود که دشمن شاد شویم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922020/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87

وی افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا دغدغه های نمایندگان به صورت مستقیم و بی واسطه به وزیر صنعت، معدن و تجارت منتقل شود و  فاطمی امین با تلاش بیشتری درصدد حل و رفع مطالبات نمایندگان باشد.

در ادامه رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایرنا با تاکید بر لزوم ثبات مدیریتی در وزارت صمت اظهار داشت: در شرایط فعلی کشور، استیضاح وزیر صمت به مصلحت کشور نیست.

عبدالجلال ایری نماینده مردم شهرستان های کردکوی، گمیشان، بندرترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: هرگونه تصمیم گیری در خصوص استیضاح منوط به بررسی دقیق محورهای مطروحه در طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

به گزارش ایرنا ،چهار نماینده سه حوزه انتخابیه گلستان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایرنا ،  استیضاح وزیر صنعت معدن تجارت را به مصلحت کشور ندانسته و اعلام کردند که موافق استیضاح فاطمی امین نیستند.

غلامرضا منتظری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: بنده موافق  استیضاح وزیر صمت نیستم و در شرایط فعلی کشور طرح موضوع استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را به مصلحت کشور نمی دانم .