نماینده ایرانشهر: وزیر پیشنهادی صمت در مدیریت صنعتی سوابق درخشانی دارد


زاهدان- ایرنا- نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: «عباس علی آبادی» وزیر پیشنهادی صمت سوابق درخشانی در مدیریت صنعتی دارد و رای اعتماد مجلس را کسب می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138401/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C