نماینده مجلس:خواهان ثبت جهانی دارابگرد و تنگه رغز هستیم


شیراز-ایرنا-نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس شورای اسلامی گفت:میراث‌فرهنگی دارابگرد و همچنین میراث‌ طبیعی تنگه رغز به عنوان دو اثر مستعد ثبت جهانی هستند که لازم است اقدامات لازم برای ثبت جهانی این دو اثر انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011865/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D8%B2-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85