نماینده مجلس: آیت‌الله رییسی در دفاع از حقوق معلمان با کسی تعارف ندارد


تهران- ایرنا- نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام رییس جمهور در برخورد با خاطیان تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه فرهنگیان نشان داد که آیت الله رییسی در دفاع از حقوق معلمان با کسی تعارف ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073027/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81