نماینده مجلس: با دستور رئیس جمهور مشکل حمل و نقل مردم جنوب شرق تهران حل شد


ورامین – ایرنا – نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی گفت: با سفر رئیس جمهور و دستور صریح وی در رفع مشکلات حمل و نقل مردم، قطار حومه‌ای تهران – ورامین به مترو تغییر کرد تا این زخم کهنه ۱۶ ساله التیام پیدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978155/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82