نماینده مجلس : شهرک صنعتی داروئی بیضا به ایجاد اشتغال پایدار کمک خواهد کرد


شیراز- ایرنا- رئیس مجمع نمایندگان فارس و نماینده مردم شهرستان های بیضا و سپیدان در مجلس شورای اسلامی گفت: با راه اندازی و فعال شدن شهرک صنعتی داروئی بیضا، زمینه مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صنعتی منطقه فراهم خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994610/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1