نماینده مردم کرج: دیدگاهم درباره وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی مثبت است


تهران- ایرنا- نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی با اعلام نظر مثبت خود نسبت به معرفی محمدعلی نیکبخت به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی به مجلس گفت: وی باید در این وزارتخانه تحول ایجاد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85144608/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA