نماینده یزد راه‌اندازی صندوق مسئولیت اجتماعی برای توسعه ورزش را خواستار شد


یزد- ایرنا- نماینده مردم یزد، اشکذر و ندوشن در مجلس شورای اسلامی گفت: راه‌اندازی صندوق مسئولیت اجتماعی برای جذب کمک صنایع برای توسعه فعالیت‌ها در حوزه فرهنگی و ورزشی در اشکذر یزد ضروری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055194/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4