نمایندگان حق عزل و نصب مدیران دولتی را ندارند/ ابلاغیه وزارت کشور درست بود


تهران- ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان نباید در عزل و نصب مدیران دولتی دخالت کنند، گفت: ابلاغیه انتخاباتی وزارت کشور کاملا درست بود و برخوردی که برخی از نمایندگان با این قضیه داشتند، وجاهت قانونی نداشت و مجلس را زیر سوال برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172599/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA