نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر کار قانع شدند


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از اقناع اغلب نمایندگان سوال‌کننده از پاسخ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206118/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF