نیکزاد: تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تا پایان سال جاری به اتمام می رسانیم


تهران- ایرنا- نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس تلاش در تلاش است تا لایحه بودجه را به موقع و قبل از اتمام سال ۱۴۰۱ تقدیم دولت کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84998219/%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85