هاشمی در عرصه‌های مختلف ورزشی موفق عمل کرده است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس عملکرد هاشمی در عرصه‌های مختلف ورزشی را موفق خواند و گفت: کیومرث هاشمی تحصیلات مرتبط با حوزه ورزش دارد و در مسئولیت‌های مختلف اجرایی هم کارنامه موفقی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85228058/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA