هاشمی مورد وثوق روسای فدراسیون‌های ورزشی و قهرمانان است
تهران- ایرنا- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در بین اهالی ورزش و قهرمانان و پیشکسوتان و روسای فدراسیون‌های ورزشی، مورد وثوق است و به نوعی همه از حضور وی استقبال کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226611/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA