هدف از شایعه سازی در مورد  اخراج اساتید ضربه زدن به دولت است


تهران-ایرنا-عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف از شایعه سازی در مورد اخراج اساتید، ضربه زدن به دولت است، گفت: برخی جریانات خاص در کشور به دنبال سیاه نمایی علیه دولت سیزدهم هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221932/%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA