هزینه سفر اربعین با تمهیدات دولت از سفر به مشهد هم کمتر شد


تهران- ایرنا- عضو هیأت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با مقایسه خدمات اربعین امسال نسبت به ادوار گذشته و رضایت قاطبه زائران از اقدامات دولت، گفت: یک سفر ۲ تا ۳ روزه به مشهد بین ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه دارد در حالی که بسیاری از زائران اربعین می‌گفتند بین ۷۰۰ هزار تا یک و نیم میلیون تومان در یک سفر ۷ تا ۸ روزه خارجی هزینه کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85223665/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF