هزینه نصب شمارشگر هوشمند گاز و برق به صورت اقساطی از مشترکان دریافت می‌شود


تهران – ایرنا – شرکت‌های ملی گاز ایران و توانیر سال آینده از طریق بخش غیردولتی نسبت به نصب شمارشگرهای هوشمند مصرف اقدام و هزینه مربوط را ‌به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت می کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048887/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86