هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از بدعت‌گذاری خودداری کند


تهران- ایرنا- نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصمیم هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مبنی بر ممنوعیت نطق علیرضا بیگی نماینده تبریز را خلاف قانون اساسی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137579/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF