واکنش الهیان به قرار گرفتنش در فهرست تحریم‌ اتحادیه اروپا


تهران – ایرنا – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا گفت: جرم ما دفاع از حقوق زنان و کودکان است و به همین دلیل تحریم می شویم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036423/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7