واگذاری دارایی‌های مالی در سال آینده ۶۷ درصد افزایش می یابد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تحقق منابع ناشی از واگذاری دارایی های مالی در قانون بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: منابع حاصل از این بخش در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال ۶۷ درصد افزایش می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007885/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%B6%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF