وجدان عمومی جامعه از حکم پورعباس ناراضی است/سران قوا ورود کنند


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: حال وجدان عمومی جامعه از حکم صادره برای رییس سازمان سنجش ناراضی است و جا دارد که رییس قوه قضاییه و یا سران سه قوه نسبت به این موضوع ورود کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85195545/%D9%88%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF