ورود جدی دولت به حل مشکل آب سیستان/پروژه‌های تامین آب زیر ذره بین وزارت نیرو


تهران-ایرنا- نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی از ورود جدی دولت برای حل مشکل آب منطقه سیستان خبر داد و اقدامات دولت را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85191864/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87