وزرات بهداشت برای تامین دارو سه میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد


اراک – ایرنا- رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت بهداشت برای رفع نیاز دارو و تجهیزات پزشکی به سه میلیارد دلار ارز نیاز دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85052055/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF