وزیر ارتباطات درباره دولت هوشمند به نمایندگان گزارش می دهد

در نشست امروز بررسی گزارش عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات کشور در اجرای ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85517180/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسه علنی روز یکشنبه – سوم تیرماه – مجلس شورای اسلامی، دقایقی قبل به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نائب رئیس اول مجلس آغاز شد.