وزیر جهاد کشاورزی: الگوی کشت هفته آینده ابلاغ می‌شود

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه هفته گذشته برای ایجاد تعامل بیشتر و مذاکرات با سایر وزارتخانه‌ها موضوع الگوی کشت ابلاغ نشد، ادامه داد: الگوی کشت تنها مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست و چند وجه دارد. همه وزارتخانه‌ها و بخش های حاکمیتی درآن نقش دارند به همین دلیل کارگروهی در سطح معاون اول رئیس جمهور ایجاد شده است.

ساداتی‌نژاد گفت: استانداران ریاست کمیته اجرای الگوی کشت در استان‌ها را بر عهده دارد و رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز دبیر این کمیته است. از سال ۱۳۵۱ تاکنون مساله الگوی کشت مطرح بوده و در قوانین برنامه توسعه نیز تکرار شده است. مسائل و مشکلات زیادی در راستای اجرای الگوی کشت وجود دارد و تمامی مباحث در آن مشخص شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84907788/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش ایرنا، سیدجواد ساداتی‌نژاد در توضیح نشست امروز یکشنبه خود با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: نشست امروز در راستای اجرای الگوی کشت در کشور بود که طی هفته آینده ابلاغ می‌شود.