وزیر رفاه به کمیسیون انرژی می‌رود، وزیر نیرو به کمیسیون عمران
تهران – ایرنا – نمایندگان عضو کمیسیون های تخصصی مجلس این هفته میزبان تعدادی از وزرا و مقامات ارشد کشور هستند که بر این اساس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون انرژی و وزیر نیرو در کمیسیون عمران مجلس، حاضر خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229703/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86