وزیر ورزش درباره مشکلات این حوزه و خصوصی سازی سرخ آبی‌ها به نمایندگان پاسخ داد


تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از پاسخ وزیر ورزش و جوانان درباره مشکلات این حوزه و تاکید به خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034166/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86