وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی فردی متخصص و عملیاتی است


تهران- ایرنا- نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی یکی از ویژگی‌های وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی را تخصص، عملیاتی و بی‌حاشیه بودن عنوان کرد و گفت: نیکبخت با سوابق درخشان رای اعتماد نمایندگان را کسب می‌کند‎.‎


منبع: https://www.irna.ir/news/85141341/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA