وزیر پیشنهادی صمت؛ فردی توانمند است


زاهدان- ایرنا- رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: عباس علی آبادی وزیر پیشنهادی صمت فردی توانمند است و رای اعتماد نمایندگان را کسب می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138428/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA