وزیر پیشنهادی صمت از تخصص و تجربه بالایی برخوردار است


ارومیه – ایرنا – نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی صمت، نیرویی توانمند و از تخصص و تجربه بالایی برخوردار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137860/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA