وکالت تام نمایندگان به هیات نظارت برای ورود به پرونده شاسی بلندها/ متخلفان معرفی می‌شوند


تهران- ایرنا- نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: تعداد زیادی از نمایندگان در نامه‌ای به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان وکالت تام دادند تا چنانچه خودشان یا همسر و فرزندانشان با سفارش خودرویی گرفتند به رسانه‌ها اعلام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85206737/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7