پرونده آلودگی هوا روی میز کمیسیون اصل ۹۰


تهران- ایرنا- وارونگی هوا و راهکارهای مقابله با آن، پدیده ریزگردها، پروژه‌های فاقد مجوزهای زیست محیطی، حفاظت از حیات وحش و تنوع زیستی و اجرای ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع عوارض سبز از جمله موضوعاتی بود که در نشست امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955957/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%DB%B9%DB%B0