پنجاه وسومین جلسه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه آغاز شد


تهران- ایرنا- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85296721/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF