پهپادها و موشکهای ایرانی مانع محاسبات غلط دشمن شدند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تاثیر قدرت پهپادی ایران در ممانعت از اشتباه محاسباتی دشمن، گفت: اگر قدرت پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران نبود، تهدیدهای بیشتر، جدی‌تر و شاید عملیاتی‌تری علیه کشور صورت می‌گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240015/%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF