پیگیری روند توسعه سواحل مَکُران تداوم دارد


بندرعباس – ایرنا – رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقدام‌هایی مطلوب و قابل توجهی در سواحل مَکُران در حال انجام است، تاکید کرد: روند توسعه این سواحل را به عنوان نهاد نظارتی پیگیری می‌کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85122746/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF